Naszą ofertę kierujemy do:

 

  • cukrowni

  • zakładów ziemniaczanych

  • zakładów spożywczych

  • zakładów chemicznych

  • zakładów rektyfikacji

  • gorzelni

  • zakładów biopaliw

  • oczyszczalni ścieków

  • cementowni