Nasze realizacje - rok 2012

Łapacz miazgi wody poprasowej
Łapacz miazgi wody poprasowej

Łapacz miazgi wody poprasowej
Łapacz miazgi wody poprasowej

Łapacz miazgi wody poprasowej
Łapacz miazgi wody poprasowej

Łapacz miazgi wody poprasowej
Łapacz miazgi wody poprasowej

1/4
Wykonanie i montaż
łapacza miazgi wody poprasowej
 

w Cukrowni Strzyżów.

1/5
 
Wykonanie zbiorników wagowych talku i zbiorników premixu.